Історія ГІ

Гуманітарний інститут НУК


   16 грудня 1998 року наказом Міністерства освіти і науки №448 у структурі УДМТУ було створено Миколаївський гуманітарний інститут, до складу якого увійшли такі підрозділи: кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, кафедра філософії та культурології, кафедра сучасних мов, кафедра фізичного виховання та спорту, кафедра правознавства. На той час інститут вже п’ять років здійснював підготовку спеціалістів-правознавців. Очолював підготовку цих фахівців к. ю. н., доцент Коваль М.Г., завідувач кафедри Правознавства. У 2001 р. за ініціативою доц. Яцунського О.С., проф. Філіппової Н.М., проф. Данилко О.В. були організовані ще три випускні кафедри: Прикладної лінгвістики, Теоретичних основ олімпійського і професійного спорту, Дизайну. В 2004 р. на базі кафедри Правознавство було створено ще одну кафедру – Теорії та історії держави та права. Очолив Гуманітарний інститут доктор технічних наук, професор – Дубовий О.М.

   Таким чином, п’ять випускних кафедр проводять підготовку з чотирьох напрямів: 1)"Право" (бакалавр з 1994 р.), "Філософія" (прикладна лінгвістика, бакалавр, спеціаліст, з 1999 р.), "Мистецтво" (дизайн середовища, бакалавр, з 1999 р.), "Фізичне виховання і спорт" (олімпійський і професійний спорт, бакалавр, спеціаліст, з 2001 р.).

   Чотири кафедри – кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, кафедра філософії і культурології, кафедра сучасних мов, кафедра фізичного виховання і спорту забезпечують соціо-гуманітарну підготовку всіх студентів НУК.

   Навчальний процес в Гуманітарному інституті забезпечують тридцять кандидатів наук і три доктори наук, п’ятдесят старших викладачів. За останні п’ять років підготовлено і захищено п’ять дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата наук. Готується ще біля десяти дисертацій. Постійними стали ряд науково-методичних конференцій які проводять кафедри прикладної лінгвістики, правознавства, історії держави і права, соціально-гуманітарних дисциплін. Це такі наукові симпозіуми як: "Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики"; "Конституція – основа розвитку національного законодавства"; "Прикладна лінгвістика; проблеми і рішення", "Миколаївщина і Північне Причорномор'я; історія і сучасність", "Україна і Білорусь: історія і сучасність". Викладачів Гуманітарного інституту видають свій професійний часопис "Гуманітарний вісник НУК" №№ 1–5. Студенти проходять стажування у власній Юридичній клініці.

   На сьогодні інститут має свій корпус, бібліотеку, комп’ютерний клас, криміналістичну лабораторію, художні майстерні, гімнастичний зал та ряд інших спеціалізованих аудиторій. Сформована власна господарська частина.

   Головним досягненням інституту є його випускники, які гідно представляють Національний університет в Україні і в світі. Всім відомі досягнення наших спортсменів, які брали участь в Олімпійських та Параолімпійських іграх від Афін до Лондону. Серед них: Харлан О., Хомрова О., Щепанський Ю., Ключко О., Павлик Р., Клименко Ю., Кравченко С., Саковський С., Білоущенко С., Чернова Ю., Холязніков А., Абраменко О. Випускники-філологи продовжують навчання в Будапешті, Осло, Хайфі. Дизайнери працюють в Москві, Києві, Миколаєві. А правознавці вже працюють по всій України.

   Перспективи Гуманітарного інституту пов’язані з розвитком матеріально-технічної бази посилення кафедрою складу, формуванням особливого духу Гуманітарного інституту.

Кадровий склад дирекції Гуманітарного інституту:

   1. Бобіна Олег Валерійович – директор;

   2. Сабор Олег Валерійович – заступник директора;

   3. Кувалдіна Ольга Вікторівна – заступник директора;

   4. Паланська Ірина Михайлівна – методист;

   5. Ткачук Ірина Сергіївна – ст. лаборант.