Per aspera ad astra


Директор ГІ канд. істор. наук, доцент Бобіна О.В.

16 грудня 1998 року наказом Міністерства освіти і науки №448 у структурі УДМТУ було створено Миколаївський гуманітарний інститут, до складу якого увійшли такі підрозділи: кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, кафедра філософії та культурології, кафедра сучасних мов, кафедра фізичного виховання та спорту, кафедра філософії.

У 2000–2001 рр. за ініціативою доц. Яцунського О.С., проф. Філіппової Н.М., проф. Данилко О.В. були організовані ще три випускні кафедри: Прикладної лінгвістики, Теоретичних основ олімпійського і професійного спорту, Дизайну. Очолив Гуманітарний інститут доктор технічних наук, професор – Дубовий О.М. З 2007 р. директор Гуманітарного інституту кандидат історичних наук, доцент Бобіна Олег Валерійович. Навчальний процес забезпечують провідні фахівці Кувалдіна Ольга Вікторівна, Паланська Ірина Михайлівна, Ткачук Ірина Сергіївна.

П’ять випускних кафедр проводять підготовку з чотирьох напрямів.

Кафедра "Теорії та історії держави та права" – завідувач кафедри, канд. юр. наук, доцент Федоренко Т.М.

Напрям "Прикладна лінгвістика" – спеціаліст отримує поглиблену підготовку з трьох іноземних мов та додатково – латинської, широкі знання з прикладної лінгвістики, теорії і практики перекладу. Унікальний напрямок лінгвістичної підготовки, знання інформаційних технологій дають широкі можливості для працевлаштування випускників. Підготовку здійснює кафедра "Прикладної лінгвістики" – завідувач кафедри, канд. філол. наук, проф. НУК Філіппова Н.М.

Напрям "Дизайн" – потужна проектна та художня підготовка, навички з комп’ютерного проектування забезпечать якісне навчання спеціаліста з дизайну середовища, інтер’єру приміщень та транспортних засобів. Підготовку здійснює кафедра "Дизайн" – завідувач кафедри, канд. техн. наук, доцент Пиншєв С.М. Напрям "Спорт" – проводиться підготовка фахівця для організації проведення якісної тренувальної діяльності, забезпечення високого рівня досягнень на всіх рівнях спортивної підготовки. Поєднання високої спортивної кваліфікації та якісної теоретичної підготовки традиційно вирізняють випускників спеціальності. Підготовку здійснює кафедра "Теоретичних основ олімпійського та професійного спорту" – завідувач кафедри, док. економ. наук, доцент Богатирьов К.О., та кафедра "Фізичного виховання та спорту" – завідувач кафедри, заслужений тренер України, почесний працівник з фізичного виховання та спорту України, кавалер ордену "За заслуги ІІІ ступеню", доцент Яцунський О.С.

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст".

Строки навчання: бакалавр – 4 роки, спеціаліст – 5 років.

Навчання в ГІ НУК проводиться на бюджетній та контрактній основі.

Три кафедри – кафедра соціально-гуманітарних дисциплін, кафедра сучасних мов, кафедра фізичного виховання і спорту забезпечують соціо-гуманітарну підготовку всіх студентів НУК.

Гуманітарний інститут сьогодні це більше семи сотень студентів, близько двох сотень студентів-іноземців, більш-ніж півтори сотні співробітників, більше чотирьох десятків кандидатів наук і докторів наук, чемпіони світу і олімпійські чемпіони, переможці всеукраїнських конкурсів і олімпіад. За останні п’ять років підготовлено і захищено 5 дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата наук і доктора наук. Готується ще біля десяти дисертацій. Постійними стали ряд науково-методичних конференцій які проводять кафедри прикладної лінгвістики, правознавства, теорії та історії держави і права, соціально-гуманітарних дисциплін. Це такі наукові конференції як: "Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики"; "Конституція – основа розвитку національного законодавства"; "Прикладна лінгвістика; проблеми і рішення", "Миколаївщина і Північне Причорномор'я; історія і сучасність", "Україна і Білорусь: історія і сучасність". Викладачів Гуманітарного інституту видають свій професійний часопис "Гуманітарний вісник НУК".

На сьогодні інститут має свій корпус, бібліотеку, комп’ютерний клас, криміналістичну лабораторію, художні майстерні, гімнастичний зал та ряд інших спеціалізованих аудиторій. Сформована власна господарська частина.

Головним досягненням інституту є його випускники, які гідно представляють Національний університет в Україні і в світі. Всім відомі досягнення наших спортсменів, які брали участь в Олімпійських та Параолімпійських іграх від Афін до Лондону. Серед них: Харлан О., Хомрова О., Щепанський Ю., Ключко О., Павлик Р., Клименко Ю., Кравченко С., Саковський С., Білоущенко С., Чернова Ю., Холязніков А., Абраменко О. Випускники-філологи продовжують навчання в Будапешті, Осло, Хайфі. Дизайнери працюють в Москві, Києві, Миколаєві. А правознавці вже працюють по всій України.

Перспективи Гуманітарного інституту пов’язані з розвитком матеріально-технічної бази, посиленням кадрового складу, формуванням особливого духу Гуманітарного інституту.